Fakulta technologická ve Zlíně
Ústav inženýrství polymerů (ÚIP)
Nám. T.G.M. 275
762 72 Zlín

Aktuality

Exkurze v rámci předmětu "Aplikace syntetických polymerů"

V rámci předmětu " Aplikace syntetických polymerů " se dne 5.10.2007 uskuteční exkurze do firmy Granitol, a. s. Moravský Beroun. Tématem exkurze je "Výroba folií a pásků z polyolefinů", přednášejícím bude Ing. Antonín Slaník - vedoucí oddělení vývoje a rozvoje.

Sraz studentů (prezence) v 6:30 před hlavním vchodem do budovy FT (objekt U1). Odjezd v 6:45 od budovy FT. Doba trvání exkurze 9:00-15:00. Návrat po 17 hodině.


Informace ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia na UIP


Na webu UIP/výuka/státní závěrečné zkoušky byl přidán časový rozpis zkoušení při SZZ, prezentace BP se budou moci do počítače nahrávat v pondělí 18.6.07 po dohodě na e-mailu matyasova@ft.utb.cz

Informace ke státním závěrečným zkouškám bakalářského a magisterského studia na UIP

Informace ke státním závěrečným zkouškám najdete na webu UIP/výuka/státní závěrečné zkoušky

Registrace studentů 2. ročníku bakalářského studia CHMT na profily - zápis probíhá do 15.5.2007

Čtěte vyhlášku č.8 [39 KiB]

Za prof. Ing. Josefem Šimoníkem, CSc.

Na náš ústav dolehla těžká ztráta. Dne 14. září 2006 nás navždy opustil náš ředitel prof. Ing. Josef Šimoník, CSc. Tato smutná událost nás nyní nutí k vážnému ohlédnutí.

Profesor Josef Šimoník se narodil 30. srpna 1941 ve Vrahovicích u Prostějova, kde také začal svoji školskou přípravu. Středoškolská studia ukončil v roce 1959 složením maturitní zkoušky na Průmyslové škole chemické ve Zlíně. Bezprostředně po maturitě se zapsal na Chemickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kterou ukončil v roce 1964 obhajobou diplomové práce. Ve studiu dále pokračoval formou vědecké aspirantury v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV v Praze, kde obhájil svou kandidátskou disertační práci v roce 1968. V témže roce nastoupil do Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) ve Zlíně. Krátce na to, v letech 1969 až 1970 absolvoval dlouhodobou odbornou stáž na Northwestern University v Evanstonu (USA). Po návratu pokračoval ve vědecko-výzkumné práci ve VÚGPT, vedoucí řešitel a koordinátor úkolů státního plánu základního výzkumu. Později se zde stal vedoucím školícího pracoviště vědeckých aspirantů. V roce 1989 byl ustanoven ředitelem VÚGPT. Po proběhlých reorganizací a zániku VÚGPT přešel v roce 1992 do Fatry Napajedla, kde se ujal vedení výzkumu a vývoje.


Vedle své vědecko-výzkumné práce se také věnoval přípravě nových inženýrských a vědeckých pracovníků. Zprvu externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě technologické ve Zlíně, kde se také v roce 1999 habilitoval prací „Polymerní disperzní systémy“ a současně zcela přešel na pedagogickou dráhu. Na této fakultě zastával funkci ředitele Ústavu polymerních materiálů a technologií. V roce 2003 byl jmenován děkanem Fakulty technologické, v té době již součásti nové Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V témže roce byl jmenován profesorem. Po úspěšném tříletém působení ve funkci děkana pokračoval dále ve vedení svého domovského ústavu, který se mezi tím přejmenoval na Ústav inženýrství polymerů. Díky jeho nebývalým manažerským schopnostem se náš ústav úspěšně a strategicky rozvíjel.

Rozsah jeho publikační činnosti si zaslouží zvláštní pozornost. Byl autorem více než dvou set původních prací, monografií, přednášek, výzkumných zpráv a patentů. Od roku 1992 se ujal funkce šéfredaktora časopisu Plasty a kaučuk.

Nyní se uzavírá jeho velmi bohatá životní cesta. Vzniká zde náhle rozsáhlé prázdné místo, které bude těžké zaplnit, neboť rozsah jeho činností silně přesáhl normální rámec. Těžce se s ním loučí jeho spolupracovníci a studenti, pro které byl vždy inspirátorem a přátelským rádcem. Chybět bude rovněž rodině, která v něm ztrácí nenahraditelnou osobnost. Následovníci však dále ponesou odkaz profesora Josefa Šimoníka a tak nejlépe ocení jeho záslužnou působnost. 


         Za vše děkujeme


8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies

Budapest, Hungary, 13. - 16. September 2005

The PAT conferences provide a regular forum for scientists dealing with recently developed, or renewed, methods for synthesis, modification and application of polymers. Realizing the interest of scientists and technologists from all over the world for getting general and specific knowledge about the most current advancements of „hot“ topics of polymer technology, the conference chain moves around the globe. After having conferences in Southern Europe, Japan, UK, Israel, and the USA, the series has now reached to Middle Europe, where we have similar expectations as for the earlier sites of the meeting. The conferences are encouraged by the well known journal POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES published by Wiley. The present occasion is organized under the auspices of IUPAC, European Polymer Federation, Society of Polymer Science Japan, Chemical Society of Japan, Polymer and PMSE Divisions of American Chemical Society, Budapest University of Technology and Economics, and Hungarian Academy of Sciences. Department of Polymer Engineering was represented by several works presented by our colleagues – Jana Výchopňová, Lucie Kovářová and Jan Hrbáček. We would like to particularly congratulate Jana Výchopňová who was awarded by PAT price for the best poster presentation.

3906-1.jpg
 
3906-2.jpg
 
3906-3.jpg
 
3906-4.jpg
 
3906-5.jpg
 


PPS 2005


Ve dnech 14. - 17. srpna 2005 se v kanadském městě Quebec, hlavním městě provincie Quebec, konala mezinárodní konference konaná Polymer Processing Society (PPS). Záštitu nad touto konferencí, jež byla organizována jako America’s Regional Meeting, převzala místní Laval Université. Provincie Quebec patří mezi oblasti s vysokou koncentrací vědců pracujících v oblasti zpracovávání a reologie polymerů. Konference byla rozdělena na 17 sekcí a účastnilo se jí na 376 vědeckých pracovníků. Technologickou Fakultu se svými příspěvky zastupovali Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D. a Ing. Tomáš Peprníček. Příští Anerica’s Regional Meeting bude v Rio de Janeiro, Brazílie.

3906-T1.jpg
 
3906-T2.jpg
 
3906-T3.jpgVyhledávání


Administrace stránek

Unable to bind to LDAP server.

Anketa

V jakém směru raději Špacír chodíš?
po směru hodinových ručiček
 (21.9%)
půjdu poprvé
 (20.3%)
proti směru hod. ručiček
 (20.1%)
v žádném :)
 (19%)
jednou jsem šel a nikdy víc:)
 (18.8%)
hlasovalo: 5997
© 2007 Ústav Inženýrství Polymerů - Fakulta Technologická. All rights.